Mobilní psí pelíšek, Vladimír Mazač

Chráníme Vaše osobní údaje / GDPR pro živnostníky a malé podniky

Tímto vyhodnocujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů, přijímáme opatření k minimalizaci těchto rizik a seznamujeme dotčené osoby o zásadách zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR.

ANO   Máme osobní údaje* zaměstnanců, dodavatelů a/nebo zákazníků (* jméno, přijímení, adresa, e-mail, telefon a další nezbytné osobní údaje)
ANO   Máme pouze osobní údaje potřebné pro podnikání
ANO   Nepotřebné osobní údaje neshromažďujeme, pokud zákon nenařizuje uchování údajů, tak je mažeme

ANO   Nositele osobních údajů seznamujeme, že zpracováváme jejich osobní údaje a můžou u nás žádat o vysvětlení, o opravu, výmaz údajů či podat námitku proti jejich zpracování, nespokojení se můžou obrátit na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, rubrika Poradna/Jak postupovat).

ANO   Nemáme citlivé údaje ani nevedeme zdravotní záznamy (kromě posudků o zdravotním stavu a práceschopnosti zaměstnanců).

ANO   Předáváme osobní údaje pouze zaměstnancům a dodavatelům zavázaných mlčenlivostí
ANO   Máme osobní údaje v počítači a v telefonu chráněné heslem
ANO   Máme osobní údaje v zamčené místnosti
ANO   Máme důležité dokumenty s osobními údaji v normální uzamykatelné skříni (pracovní smlouvy apod.)

ANO   Máme osobní údaje pouze pro svoje podnikání (plnění smluv, objednávek apod.)
ANO   Máme osobní údaje pro plnění zákonných povinností (vedení účetnictví, mezd apod.)
ANO   Máme osobní údaje pro ochranu svých zájmů (správa pohledávek, soudní/správní/jiné řízení apod.)

ANO   Nikomu neoprávněnému nezpřístupňujeme osobní údaje
ANO   Nikomu neposíláme nevyžádanou poštu

ANO   Zaměstnanci ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí
ANO   Zaměstnanci ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám

ANO   Dodavatelé ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí
ANO   Dodavatelé ví, že osobní údaje nesmí zprístupňovat neoprávněným osobám

Odpovědi ANO znamenají, že principálně vše děláme v souladu s nařízením GDPR.
Pokud ne, učiníme vždy opatření potřebná k odpovědi ANO, pak máme opět vše v pořádku.

Používání souborů cookies na tomto webu

Abychom mohli zlepšovat služby, které Vám poskytujeme, využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Podrobné informace o používání cookies na tomto webu najdete zde.