Mobilní psí pelíšek, Vladimír Mazač

Nakládání s osobními údaji (GDPR)

Úvodní ustanovení

Správcem osobních údajů obchodu Mobilní psí pelíšek je subjekt:

Blanka Mazačová
Protivec 60
Žlutice
36453
IČ: 66085411
Reg. Ž.Ú. Karlovy Vary

e-mail: mazac@mobilnipsipelisek.cz
www.mobilnipsipelisek.cz

Jak chráníme vaše osobní údaje

Vyhodnocujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů, přijímáme opatření k minimalizaci těchto rizik a seznamujeme dotčené osoby o zásadách zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR.

  Máme osobní údaje* zaměstnanců, dodavatelů a/nebo zákazníků (* jméno, přijímení, adresa, e-mail, telefon a další nezbytné osobní údaje)
  Máme pouze osobní údaje potřebné pro podnikání
  Nepotřebné osobní údaje neshromažďujeme, pokud zákon nenařizuje uchování údajů, tak je mažeme

  Nositele osobních údajů seznamujeme, že zpracováváme jejich osobní údaje a můžou u nás žádat o vysvětlení, o opravu, výmaz údajů či podat námitku proti jejich zpracování, nespokojení se můžou obrátit na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, rubrika Poradna/Jak postupovat).

  Nemáme citlivé údaje ani nevedeme zdravotní záznamy (kromě posudků o zdravotním stavu a práceschopnosti zaměstnanců).

  Předáváme osobní údaje pouze zaměstnancům a dodavatelům zavázaných mlčenlivostí
  Máme osobní údaje v počítači a v telefonu chráněné heslem
  Máme osobní údaje v zamčené místnosti
  Máme důležité dokumenty s osobními údaji v normální uzamykatelné skříni (pracovní smlouvy apod.)

  Máme osobní údaje pouze pro svoje podnikání (plnění smluv, objednávek apod.)
  Máme osobní údaje pro plnění zákonných povinností (vedení účetnictví, mezd apod.)
  Máme osobní údaje pro ochranu svých zájmů (správa pohledávek, soudní/správní/jiné řízení apod.)

  Nikomu neoprávněnému nezpřístupňujeme osobní údaje
  Nikomu neposíláme nevyžádanou poštu

  Zaměstnanci ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí
  Zaměstnanci ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám

  Dodavatelé ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí
  Dodavatelé ví, že osobní údaje nesmí zprístupňovat neoprávněným osobám

Odpovědi ANO znamenají, že principálně vše děláme v souladu s nařízením GDPR.
Pokud ne, učiníme vždy opatření potřebná k odpovědi ANO, pak máme opět vše v pořádku.

Používání souborů cookies na tomto webu

Abychom mohli zlepšovat služby, které Vám poskytujeme, využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Podrobné informace o používání cookies na tomto webu najdete zde.